Puheterapeuttipäiville ilmoittautuminen on alkanut