Lisää puheterapeutteja, rahoitus tarvitaan!

Tarve puheterapeuttien koulutuspaikkojen lisäämiseen on huomattu myös Opetusministeriössä. Logopedian koulutuspaikkojen lisääminen on mahdollista kuitenkin vain siihen osoitetun merkittävän ja pysyvän lisärahoituksen turvin. Tämä tulisi ottaa esille yliopistojen ja OKM:n välisissä neuvotteluissa keväällä 2020.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006249138.html?fbclid=IwAR1Em3fHdi3STKaN3zCf5JNDVGCR7AVPBXtt_NR7euznWVmqaM2Xw7ZXvUc