Puheterapeuttipäivät 2019

Päivien aiheena on Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina. Päivillä käsitellään sekä lasten että aikuisten syömisen ja nielemisen vaikeuksia. Koulutuksessa syvennytään syömisen ja nielemisen arviointiin, asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön, lähiympäristön ohjaamiseen sekä syömistilanteisiin vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Ilmoittaudu mukaan!