Liuotushoitoa saaneiden potilaiden elämänlaatu

Puheterapeutti Sari Numminen väitteli Tampereella 22.2.2019. Väitöskirjan aihe oli 
"Ensimmäisen aivoinfarktin sairastaneiden liuotushoidon saaneiden potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu: Kliininen seurantatutkimus"

Tutustu väitöskirjaan tarkemmin lääkärilehden artikkelista tai suoraan Tampereen yliopiston julkaisusarjan kautta.