Kehityksellisen kielihäiriön Käypä Hoito -suositus on julkaistu

Suositustekstiin on otettu mukaan myös Puheterapeuttiliiton tutkimuskatsaus kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksesta. Tämä katsaus on parhaillaan päivitettävänä. Tutustu molempiin teksteihin alla olevien linkkien kautta!