Onnittelut Elina Niemitalo-Haapola!

FT Elina Niemitalo-Haapola Oulun yliopistosta on saanut ensimmäisenä Eudaimonian myöntämän palkinnon erinomaisesta väitöskirjasta.

Elina Niemitalo-Haapola väitteli kesäkuussa 2017.  Väitöskirjan aihe oli ”Kehitykselliset ja melun aiheuttamat muutokset keskushermostollisessa kuulotiedon käsittelyssä kahden ja neljän vuoden iässä.”

Suomen Puheterapeuttiliitto onnittelee Elinaa, joka on toiminut pitkään myös Puheterapeuttiliiton hallituksen jäsenenä.