Kansainvälinen nielemisvaikeusviikko 10.12.-14.12.2018

Vietä viikkoa tutustumalla Suomen Dysfagian kuntoutusyhdistyksen laatimaan tiedotteeseen nielemisvaikeuksista.