LAPSEN KUNTOUTUMINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA

1. jakso 27.9.-8.10.2021
2. jakso 22.11.-3.12.2021
3. jakso 24.1.-4.2.2022
4. jakso 28.3.-8.4.2022
5. jakso 9.5.-20.5.2022

Haku 30.5.2021 mennessä

Lue lisää