Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen

ilmoittautuminen 5.5.2019

Lue lisää